Äldre tiders hantverkare var högt aktade av traktens folk och mycket viktiga för utvecklingen. De hamnade strax efter de kyrkliga potentaterna, doktorn, lagens representanter och lärarna i samhällets sociala skala….