BRÄNDER Under natten har räddningstjänst ryckt ut på bilbränder med korta tidsintervaller och områden som angränsar till varandra.