Rysslands krig i Ukraina sätter relationen mellan Kina och Ryssland på prov. Men båda länderna har flera skäl till att hålla ihop. Utifrån en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI publicerade…