SVERIGE: Länsstyrelsen och Telia har lanserat en digital tjänst som riktar sig till nyanlända. Tjänsten ”Digital i Sverige” syftar till att stödja nyanlända till vårt digitala samhälle.  Ett initiativ där…