Inflationen är ett problem och Riksbanken väntas höja styrräntan ytterligare i september. Högre ränta gör att bankerna kan kamma hem högre vinster, något som irriterar finansministern.
– Det sticker i ögonen på väldigt många, inklusive mig, säger Elisabeth Svantesson (M), till Hedlund Media TV.

Många som har banklån lider av de höjda räntorna och kostnaderna för bostadsrättsinnehavare och husägare har stigit med från fem tusen kronor i månaden upp till kanske 20 tusen kronor. De har hamnat i en ond spiral och finansminister Elisabeth Svantesson (M) menar att inflationen är viktig att bekämpa.

– Det viktigaste vi kan göra som regeringen är att se till att inflationen dämpas. Därför om inflationen fortsätter och Riksbanken då i sin tur fortsätter att höja räntorna kommer det här att bli än mer problematiskt, säger hon till Hedlund Media TV.

Att stötta de som får högre räntekostnader är inte aktuellt just nu, regeringen ser andra utvägar för det.

– Vi kommer att behöva stötta hushåll på olika sätt, för att många har det tufft. Det kommer inte gå att kompensera för allt därför att vi måste bekämpa inflationen.

Kan det bli aktuellt med att stoppa amorteringskravet?
– Amorteringskravet ligger fast nu och vi ser att vi stöttar hushåll på andra sätt. Vi har stöttat hushåll med 40 miljarder bara i år, genom elstöd, reseavdrag, sänkta drivmedelsskatter, säger Svantesson och fortsätter:

– Vi har en utredning som ser över det just nu. Ska det se ut som det gör nu, eller ska det förändras.

Den utredningen ska vara klar nästa år.

Bankernas vinster ökar

I takt med att räntorna höjs ökar också bankernas vinster. Dels för att inlåningsräntan inte höjs i linje med utlåningsräntan. Dessutom kan bankerna låna ut pengar som bankkunderna har på sina sparkonton upp till sju gånger – utan att de kompenseras extra för det. Något som irriterar Svantesson.

– Just nu ser vi att bankerna generellt går med väldigt stora vinster och att det sticker i ögonen på väldigt många, inklusive mig. Jag menat att bankerna kan göra mer för kunden, säger hon och fortsätter:

– Jag vill göra det lättare för kunden att byta bank. Det är orimligt att vinsterna är så stora, samtidigt som väldigt många kämpar.

Författare

Website | + posts