Salivprov har visat sig vara en lovande metod för att möjliggöra tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Båda dessa sjukdomar är neurodegenerativa och påverkar hjärnans funktion över tid. Att kunna upptäcka dem i ett tidigt skede är avgörande för att börja behandlingar tidigt och för att förstå sjukdomsförloppet bättre.

Forskare har upptäckt att det finns biomarkörer i saliven som kan vara kopplade till Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Biomarkörer är biologiska ämnen som används som indikatorer för att upptäcka sjukdomar eller för att följa sjukdomsförloppet. Genom att analysera salivprover kan forskare identifiera dessa biomarkörer och använda dem för att tidigt diagnostisera sjukdomarna.

Fördelarna med att använda salivprov för diagnos inkluderar att det är en icke-invasiv metod, vilket innebär att det inte krävs några obehagliga procedurer som stick i huden för att ta provet. Detta gör det till ett enklare och mer bekvämt alternativ för patienter att genomgå jämfört med andra typer av tester som kräver blodprov eller invasiva tester på hjärnan.

Att kunna diagnostisera

Alzheimers och Parkinsons sjukdom i ett tidigt skede möjliggör tidigare ingripanden med behandlingar, vilket kan sakta ner sjukdomsförloppet och förbättra patienternas livskvalitet. Dessutom kan salivprover också vara användbara i forskningssammanhang för att identifiera riskgrupper och förstå de underliggande mekanismerna bakom dessa sjukdomar bättre.

Det är viktigt att notera

Att forskningen om användningen av salivprov för att upptäcka Alzheimers och Parkinsons sjukdom fortfarande är i ett tidigt skede. Ytterligare studier och validering av resultaten krävs innan det kan användas som en rutinmässig diagnosmetod. Men den potentiella förmågan att använda salivprov som ett tidigt diagnostiskt verktyg är mycket lovande och har potentialen att göra en verklig skillnad i kampen mot dessa neurodegenerativa sjukdomar.

Vill du läsa mer om detta så gå in här på Luleå Tekniska Universitets hemsida.

Forskare vid Luleå tekniska universitet föreslår i en ny vetenskaplig artikel en strategi för hur neurologiska sjukdomar kan diagnostiseras tidigt.

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall