Den enorma mängd information som genereras och samlas in från olika källor, så kallade ”oceans av data”, har en betydande inverkan på vårt samhälle och resten av världen. Denna breda tillgång till data, som berör många olika branscher, har lett till revolutionerande anpassningar och svårigheter.

Olgerta Tona (Göteborgs universitet)forskar om en rad ämnen relaterade till teknikens snabba framsteg och dess effekter på samhälle, organisationer och människor. Det massiva dataflödet som har samlats in är särskilt fascinerande. Hur balanserar vi för- och nackdelar samtidigt som vi tar hänsyn till individens behov av integritet?

En studie av ett algoritmbaserat beslutssystem 

Som används av en utländsk statlig institution genomförs av Olgerta Tona och kollegor. Systemet har utvecklats för att göra det enkelt att upptäcka potentiella bedrägerier och få tillbaka pengar som oavsiktligt betalats ut. Tyvärr hade systemet ett konstruktionsfel som ledde till att ett stort antal medborgare felaktigt ”flaggades” för att ha fått alltför höga betalningar och stod i skuld till staten.

Algoritmens förmåga att hantera så många fall samtidigt gjorde att effekterna växte avsevärt snabbt. De anställda som tidigare hanterade ärendena manuellt hade sina egna rutiner, regler och riktlinjer. Varje ärende hade granskats för sig och som ett resultat av detta hade förfarandet tagit mycket lång tid.

I den andra forskningsstudien

Undersöker de  digitaliseringen av personuppgifter och hur den införlivas i våra dagliga aktiviteter och beslut genom användning av digital teknik. Vilka integritetsrelaterade effekter får egentligen digitaliseringen av personuppgifter? Det är otroligt fascinerande.

Olgerta Tona kommer även in på alla övervakningsrelaterade prylar. Hur påverkar de våra dagliga aktiviteter? Vi har teknik som bland annat spårar vår puls, stressnivå och antal steg som tagits.

 

Vill du läsa hela artikeln och intervjun med Olga Tona kan du göra det här.

(Göteborgs universitet)

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall