De så kallade kroppskamerorna har nyligen införts för poliser i yttre tjänst, och de blir allt vanligare hos ordningsvakter.

Dessa kameror, som vanligtvis sitter på bröstkorgen utanpå uniformen, har väckt både beröm och kritik. I följande text kommer vi att utforska några av de för- och nackdelar som är förknippade med användningen av kroppskameror.

En fördel med kroppskameror är att de kan fungera som ett värdefullt verktyg för att säkerställa ansvarsskyldighet och öka transparensen inom polis- och ordningsvaktsverksamheten. Kamerorna kan dokumentera händelser i realtid och ge objektiv information om vad som faktiskt inträffade under en interaktion mellan polis eller ordningsvakt och allmänheten. Detta kan vara särskilt viktigt i situationer där det finns oenighet eller tvivel om huruvida polisens eller ordningsvaktens agerande var rättmätigt.

En annan fördel med kroppskameror är att de kan användas som bevis i rättsprocesser

Inspelningarna kan fungera som konkreta bevis som kan hjälpa till att avgöra skuld eller oskuld i brottmål. Det kan även vara till nytta vid utredningar av polisens eller ordningsvaktens egen agerande, vilket kan bidra till att identifiera brister i utbildning eller rutiner.

Å andra sidan finns det också några potentiella nackdelar med användningen av kroppskameror

En av de främsta invändningarna är integritetsfrågan. Inspelningarna kan innehålla känslig information om enskilda personer som kan vara oavsiktligt fångade på film. Det är viktigt att säkerställa att integriteten för allmänheten skyddas genom att begränsa åtkomsten till och användningen av inspelningarna.

Det är svårt att uttala sig om utvecklingen

Forskarna hävdar att även om en teknik introduceras med de bästa avsikterna så är det aldrig möjligt att förutse vilka syften som kommer att driva den faktiska användningen eller de användningsområden som kommer att växa över tiden.

I en rapport koncentrerade docenten i sociologi Cecilia Hansen Löfstrand på ordningsvakters användning av kroppsburna kameror. Enligt intervjuer finns det många, och ibland konkurrerande, ansökningar om kroppskameror.

Läs mer om rapporten och reportaget här.

Sammanfattningsvis finns det både fördelar och nackdelar med användningen av kroppskameror för poliser och ordningsvakter. De kan bidra till ökad ansvarsskyldighet, transparens och bevisföring, vilket kan stärka förtroendet mellan myndigheter och allmänheten. Samtidigt finns det utmaningar i form av integritetsskydd, administrativ börda och begränsningar i inspelningens omfattning och tillförlitlighet. Det är viktigt att noggrant utvärdera och reglera användningen av kroppskameror för att säkerställa att de används på ett rättvist, effektivt och respektfullt sätt för både poliser/ordningsvakter och allmänheten.

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall