Många är vana vid hyreshöjningar. Detta är något som brukar ske nästintill varje år
med några få procent. När denna hyreshöjning kom satte detta par definitivt kaffet i halsen,
då de fick en höjning med 234 procent för deras hus med tomt i Drottningholm.

För ca 20 år sedan köpte ett par sitt hus i Drottningholm med tillhörande tomt och mark
de betalar hyra för. Var tionde år regleras denna hyra av Statens Fastighetsverk och 2022
höjdes då denna hyra från 55.000 till 184.000, en höjning med 234 procent. Paret försökte
köpa loss tomten men något de inte visste vid köpet var att det är kunglig dispositionsrätt vilket innebär att de behöver ett godkännande av kungen och riksdagen för att kunna köpa marken och tomten. Något som visat sig vara omöjligt.

Detta är något som varit aktuellt då Kungen anklagats att via dispositionsrätten av fastigheter
och mark underlätta för många i sin närhet. Dispositionsrätten i sig innebär både att kungen fritt förfogar över ca 350 hus och privata bostäder som staten äger men även att kungen kan
göra vad han vill med dem. Något som visat sig gynna familjen och vänner men samtidigt stjälpa i form av vräkningar och hyreshöjningar. Statens Fastighetsverk nämner att fastighetspriserna i området gått upp men frågan är om inte detta är i det absolut värsta laget.

Länk: https://alltomkungligt.se/kungen-i-blasvader-grannens-hyra-hojdes-med-234-procent/  

Av: Philip Jansson

Författare

+ posts