Företag fuskar med fallskydd, både fackförbund och Arbetsmiljöverket beskriver slarv med fallskydd på mer än två meters höjd.

Då arbete utförs på en höjd över två meter finns det krav på fallskydd för att minimera risken för fallolyckor. Men trots arbetsstopp och sanktionsavgifter så fortsätter flera företag att ignorera detta krav.

Mellan åren 2018 till 2022 blev 5 116 personer sjukskrivna i mer än två veckor på grund av fallolyckor. Siffror från Arbetsmiljöverket visar också att under denna period avled 23 personer av sina skador.

Arbetsmiljöverket jobbar aktivt med att kontrollera om det finns fallskydd och får även in en mängd tips angående detta.

 Källa: Fallskydd på hög höjd

Författare

+ posts