Det har visat sig att ett bilbesiktningsföretag har tagit emot ett flertal mutor vid både kontrollbesiktningar och efterkontroller.

En man  i 40-års åldern misstänks för 20-tal fall där han ska ha tagit emot mutor, 21 fall av grovt brott i form av osant intygande samt ett fall av tjänstefel. Mannen ska även ha gjort kontrollbesiktning av sitt eget samt närståendes fordon.

-Jag påstår att brotten är att anse som grova eftersom gärningarna innefattar missbruk av särskilt ansvarsfull ställning, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och inneburit betydande risk för trafikfara. Jag menar också att den misstänkta mannen begick gärningarna med uppsåt, säger senior åklagare Hawjin Shamer.

Totalt 11 personer åtalades i samma ärende, för att ha givit  mutor, varav en av dem även åtalades för medhjälp till grovt tagande av muta. Ytterligare en person åtalades i målet för medhjälp till tagande av muta.

Ett farligt brott  eftersom de felaktigt och systematiskt godkända bilarna kan utgöra en potentiell trafikfara.

Fyra olika förundersökningar som utretts under två års tid har nu lett till att åklagare Hawjin Shamer åtalat totalt 37 personer som lämnat eller tagit emot mutor i samband med bilbesiktning. Flera av bilarna som påstås ha blivit godkända har inte ens varit inne på besiktning på bilprovningsstationerna och eller inte kontrollerats på föreskrivet sätt.

-Vad jag vet har det tidigare aldrig avslöjats så stora muthärvor med så många inblandade inom ett och samma bilbesiktningsföretag, säger Hawjin Shamer.

Författare

+ posts