Fästingsäsongen i Sverige pågår mellan mars och oktober månad. Detta kan variera en del eftersom klimatet under den säsongen varierar en del i landet. Den vanligaste fästingen i Sverige heter Ixode ricinus och är aktiv från fem plusgrader och uppåt.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, lanserar ett nytt webbverktyg för att lättare kunna identifiera Sveriges fästingarter och deras utbredning med hjälp av allmänhetens bilder.

På hemsidan Rapportera Fästing kan man skicka in bilder på hittade fästingar.

Man hoppas på att det ska bli ett enkelt sätt att rapportera in sitt fynd, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Man ansluter sig till sajten och klickar på den bild som mest liknar fästingen som man har hittat. Därefter får man beskriva om fästingen hittats på den egna kroppen, på ett djur eller i naturen och bifoga en bild av fyndet.

Det ligger i största intresse att påträffa exotiska arter vilka ökar risken för smitta för människor och djur på grund av parasiter, bakterier och virus som vanligtvis inte förekommer i Sverige.

Denna nya rapportering kan ge tidiga och viktiga varningssignaler om det kommit in fästingar i landet som normalt inte hör hemma i Sverige.

 Källa: Spåra fästingar    Bing

Författare

+ posts