ai

Datorföretaget Microsoft avslöjade 2021 att de lämnat in patent på ett datorprogram som kunde träna en chatbot med hjälp av användarspecifik data. Ett datorprogram skapat för att kommunicera med människor via text eller röst är känt som en chatbot eller ”bot”. Det spelar ingen roll om personen är vid liv eller död, så det kan vara möjligt för den avlidne att ”återuppstå”, åtminstone digitalt.

Ett team av forskare 

Som studerar AI:s plats i samhället leds av Stefan Larsson.docent i teknik och social förändring vid Lunds tekniska högskola, LTH. Målet är att undersöka moraliska och juridiska problem kring nekrorobotik, eller robotisering av den avlidne (necrorobotics på engelska).

Ingen har hittills kunnat skapa en bot som beter sig exakt som en avliden familjemedlem. Men enligt Stefan Larsson, blir det svårare och svårare att dra gränsen mellan rätt och fel i takt med att tekniken går snabbt framåt.

Att bevara de döda är en långvarig önskan

Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, hävdar att nekrorobotik egentligen bara bygger på våra traditioner att försöka minnas de döda. Detta gäller även om själva AI-tekniken är ny.

Han har forskat om begränsningarna för ”artificiell intelligens” och ansträngt sig för att förstå de risker och möjligheter det innebär. Dessutom har han skrivit en bok med titeln ”Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness” som utforskar vår interaktion med döden och de avlidna. Han hävdar att önskan att väcka de döda till liv igen inte är så ovanlig som det kan verka.

Att tänka på det förflutna och göra olika försök att återkalla det är alltså djupt mänskliga beteenden. Necrorobotics, enligt Hans Ruin, skulle helst kunna bli en del av vår sorgeprocess – ett slags teknologiskt minnesalbum. bara det.

Om ni vill läsa mer om detta och forskningsarbetet, kommentarer av forskarna gå då in >>här<<  och läs mer från artikeln på forskning.se 

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall