Vissa studier har undersökt användningen av svaga elektriska strömmar för att påskynda sårläkning.

En svag elektrisk ström, enligt teorin, kan påskynda sårläkning genom att stimulera cellerna som är involverade i processen. Detta kan öka cellmetabolismen, vilket resulterar i ökad cell- och vävnadsproduktion.

 

Vissa medicinska apparater, kallade ”elektroceuticals”, används för att applicera en svag elektrisk ström på sår. Dessa anordningar är användbara vid behandling av en mängd olika sår, inklusive trycksår och diabetiska fotsår.

En svag elektrisk ström, enligt teorin, kan påskynda sårläkning genom att stimulera cellerna som är involverade i processen. Detta kan öka cellmetabolismen, vilket resulterar i ökad cell- och vävnadsproduktion.

 

En grupp forskare från Chalmers och Freiburgs universitet i Tyskland har nu utvecklat en metod som påskyndar läkningsprocessen med hjälp av elektrisk stimulering.

Diabetes och äldre är särskilt utsatta för långvariga sår. Enligt denna nya studie kan sår läka betydligt snabbare med hjälp av elektrisk stimulering av hudceller.

 

Forskarna började med en gammal hypotes

Att elektrisk stimulering av skadad hud kan användas för att läka sår. Hudceller är elektrotaktiska, vilket innebär att de ”går” i elektriska fält, enligt teorin. Detta innebär att om ett elektriskt fält appliceras på hudceller i en laboratorieskål, kommer cellerna att sluta röra sig slumpmässigt och börja röra sig i samma riktning.

 

Ger diabetespatienter hopp

Studien fokuserade också på sårläkning vid diabetes, vilket är ett växande hälsoproblem runt om i världen.

Individuell vård kan vara nästa steg

Chalmers forskare kommer att bedriva ytterligare forskning inom området för att på sikt bidra till marknadsintroduktionen av sårläkningsprodukter. Liknande produkter har funnits tidigare, men det krävs mer grundläggande forskning för att utveckla effektiva produkter som stimulerar med tillräcklig elektrisk fältstyrka och på lämpligt sätt för individen.

 

Vill du läsa mer ingående om forskningen kan du göra det i denna artikel från forskning.se.

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall