Värphöns och slaktkycklings uppfödning blir allt mer storskalig och kostnaderna för att producera kött och ägg minskar. Detta gör dock inte kycklingarna gladare.

Forskare och andra jobbar hårt för att skapa alternativ till den allt svårare miljön, där från ett litet antal upp till en miljon kycklingar kan födas upp i samma ladugård. Branschen har gjort framsteg, men med nya avelsmetoder kommer nya utmaningar. Är det möjligt att ge utlopp för kycklingarnas naturliga beteenden i en onaturlig miljö?

Det hoppas Linköpings universitets forskare. De avslutade nyligen en studie om hur lek kan förbättra välbefinnandet hos storskaliga kycklingar. Kycklingarnas lek kan visa hur de mår, men den kan också användas för att ge dem ett bättre liv, säger Per Jensen, professor i etologi.

 

Kycklingarna placerades på en ”lekplats”

Med stor yta och ljus och forskarna kunde observera fjorton olika lekbeteenden som de delade in i tre grupper: objekt lek, social lek och rörelse lek. Objekt spel var det vanligaste, särskilt med saker som såg ut som maskar: snöre, remmar och halm.

När djur är sjuka tenderar de att leka mindre. Det gjorde att forskarna blev förvånade när stressade kycklingar inte blev passiva utan tvärtom lekte mer. Enligt forskarna har de med största sannolikhet ett ouppfyllt behov.

 

Kycklingar är mest lekfulla runt 35 dagar gamla

Vilket också är den ålder då frigående kycklingar blir oberoende av sina föräldrar. Broilers avlivas vanligtvis även i denna ålder. Enligt forskarna är det avgörande för kycklingarna att ha utrymme att leka under sina korta liv för att de ska känna sig lyckliga. Detta gäller även för värphöns som lever i flera år.

 

Det naturliga sömnmönstret för kycklingar

Är att tillbringa en halvtimme med att sova med sin mamma och en halvtimme vaken. Kycklingarna blir irriterade och skriker på varandra när de skiljs från sina mammor. De som försöker sova avbryts ofta. Det hjälper inte att EU tillåter maximalt sexton timmars ljus per dag i ett hönshus.

 

Att bada i finkornig sand föredras av kycklingar

Andra SLU-forskare försökte variera miljön för kycklingarna, till skillnad från miljön i produktionsladugårdar, där den ena dagen är den andra lik. Och såg hur detta kunde hjälpa kycklingarna att utveckla sina naturliga beteenden.

De experimenterade med olika typer av strö och sitter på kycklingarna för att se vilka de föredrog. Man upptäckte att kycklingar föredrar sandbad i finkorniga material som torv och sand. De föredrog dock att sova i flis än i torv. Fler alternativ kan ge kycklingarna en känsla av kontroll, vilket kan få dem att må bättre, enligt Lena Skånberg, djurskyddsforskare vid SLU.

 

Kycklingar som får vara ute presterar bäst

Frihetssystem inomhus har befriat kycklingar från trånga burar, men de kan ha infört nya problem, enligt Lena Skånberg. En ny upptäckt som forskarna ännu inte har förklarat är att många värphöns i frigående system lider av bröstbensfrakturer.

Vill du läsa mer ingående om detta, kan du göra det här i en artikel av forskare vid Linköpings universitet som publicerats på forskning.se 

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall