Sedan juldagen 2022 har närmare 60 grova våldsbrott skett i Stockholms län. Polisen arbetar omfattande med att förebygga att våldsspiralen inte fortsätter som den gjort. 

Våldsvågen som dragit över Stockholm har sedan julen 2022 resulterat i ett stort antal grova våldsbrott. Brotten har kopplingar till gängkriminella nätverk runt om i Stockholm. Stora resurser från Stockholmspolisen riktas åt förebyggande insatser.

Arbetet mot gängvåldet sker i samverkan mellan Stockholmspolisen och förstärkningar av poliser från andra delar av Sverige. Arbetet kommer syfta till att minska risken för ytterligare våldsbrott i de områden polisen ser som extra utsatta. Drönare och övervakningskameror används och kommer fortsätta att användas i dessa områden. Då polisen upprepade gånger har gripit personer med skyddsvästar och skarpladdade vapen på sig kommer fler kontroller av individer att genomföras.

Operationsledare Roger Kämpe uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ha koll på vad era barn gör där ute och vilka de umgås med. Det gäller generellt och kanske lite extra nu när det är lov, skriver polisen i Stockholms län.

 

Författare

+ posts

Jag är en journalistik- och statsvetarstudent vid Södertörns högskola med ett brinnande intresse för politik och samhällsfrågor.