Enligt en ny studie har forskare vid University of Californina sett att det finns en stark koppling mellan sociala faktorer och risken för  efter psykiatrisk sjukhusvistelse.

I dagsläget görs riskbedömning av patienter utifrån kliniska faktorer så som tidigare självmordsförsök,  eller . För att få en tydligare bild har man nu funnit att de sociala faktorerna, exempelvis inkomst och utbildning, är viktiga i bedömningen för att minska risken för självmord i samband med utskrivning efter sjukhusvistelse.

En kartläggning av patienters sociala faktorer förbättrar möjligheterna att stödja dessa riskpatienter i ett tidigare stadie. Ett nära samarbete mellan sjukvården,  och andra viktiga parter runt patienten förebygger problematik kring hemkomst som rör  och självmord.

David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping, anser att kartläggning av de sociala faktorerna är en viktig ingrediens i eftervården. Han menar också att studien är en viktig påminnelse om att ta hänsyn till de sociala faktorerna som rör en patient för att kunna förebygga självmord.

 

Källor: Psykiatrispecialisterna och Forskningsrapport

Författare

+ posts