Livsmedelspriserna stiger snabbt, vilket sliter hål i konsumenternas plånböcker och driver på inflationen. Är situationen i Sverige värre än i andra europeiska länder? Svaret är att det finns variationer över tid, men svenska priser följer i allmänhet EU-genomsnittet.

En studie gjord av Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet undersöktes om de svenska livsmedelspriserna skilde sig från EU-genomsnittet. Forskarna har jämfört ökningen av priserna från början av 2021 till slutet av 2022. När forskarna tittade på hela perioden visar det att Sverige inte skiljer sig från andra euroländer.

Flera faktorer påverkar utvecklingen

Ökningstakten för livsmedelspriserna varierar mellan EU-länderna på grund av skillnader i konkurrensen i livsmedelskedjan, importkostnader, energikostnader i livsmedelsproduktionen och nationell politik.

Enligt rapporten var Sveriges importkostnader relativt höga 2022 till följd av kronans depreciering.

Livsmedelspriserna påverkas av konkurrensen i både Sverige och Europa

När det finns flera livsmedelsleverantörer på marknaden kan konsumenterna välja mellan olika varianter av samma produkt till olika priser, vilket ökar konkurrensen och pressar ner priserna.

Livsmedelsindustrin är en av de största i Europa och konkurrensen är hård. Det finns många marknadsaktörer, allt från små lokala producenter till stora multinationella företag. Dessa företag konkurrerar om konsumenternas förtroende och uppmärksamhet genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter till rimliga priser.

Vill du läsa rapporten finns den här. (Agrifood)

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall