STOCKHOLM Natten mot fredag 24 mars stängs två körfält av i norrgående riktning på Centralbron.

Kärfälten kommer vara avstängda mellan klockan 22-05. Under natten är bara ett körfält öppet för trafik.

Det är Region Stockholm/SL som påbörjar sin etablering i Gamla stan. De ska få arbetsbodar på plats vilket kräver att man stänger av körfälten och man väljer att göra det nattetid då det är minst trafik på Centralbron.

Detta kommer att gälla mellan Centralbron och Söderströmsbron. För att få arbetsbodarna på plats kommer de att lyftas med en kran som står på Centralbron.

Det kommer inte förekomma bullrande arbetsmoment skriver Region Stockholm på sin hemsida. 

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.