SALEM Vid tvåtiden under natten till idag tog sig maskerade personer in i en bostad i Salem och hotade de som fanns i bostaden med något vapenliknande föremål och tog saker i hemmet.

Efteråt åkte de från platsen i ett fordon i okänd riktning. Polisen åkte till bostaden och förhörde brottsoffren och under dagen ska det utföras en teknisk undersökning.

Polisen skriver på sin hemsida att ingen kommit till skada fysiskt, ingen är gripen och att polisen inlett en förundersökning rubricerad som grovt rån.

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.