KALLA FALL Tor Öberg och Gerd Wiklund, mördades i Brattåsen, Härnösand 2005

2 juni 2005 hittades 70-åriga Tor och 67-åriga Gerd brutalt mördade i ladugården på Tors gård. De båda hade dödats avkraftigt våld mot huvudet och något mordvapen har aldrig återfunnits.

Detta fall förbryllar polisen men i ett kort inslag på svt berättar de att polisen har tre möjliga motiv i utredningen.

1: Ett rån som kan gått över styr.

Det var ett av de första spåren i utredningen men det som motsäger eller förbryllar det motivet är att Tors plånbok åg helt synlig inne i huset med 10.000 kronor i. Det som saknas i huset är Tors arkivväska och Gerds tygväska. men däremot har någon försökt att ta ut pengar på Gerds bankkort efter händelsen. Men detta skulle kunna vara för att sätta polisen på villospår.

2: En galnings verk

Det finns även motivet att det skulle kunna vara en galning som på impuls kommit till platsen och helt utan anledning mördat de båda. Det med tanke på det besiningslösa våld som utövats. Det som talar emot denna teori är att minst två personer har efter morden varit inne i huset och rotat runt som man letat efter något och det talar emot att morden skulle vara en okontrollerad impulshandling och helt oplanerad.

3: Bråk om mark och pengar

Tor ägde mycket mark i området och polisen har tittat på teorin att det skulle kunna handla om  mark eller arrende.

G.W Person

G.W har tittat på ärendet och tror att Tor och förövaren kände varandra och att Gerd troligtvis mördades för hon råkat bevittna händelsen.

Polisen behöver hjälp med att lösa morden på Tor Öberg och Gerd Wiklund. Har du information kontakta oss.

E-post:  kalla-fall.region-nord@polisen.se
Tipsformulär: Tips till polisen via webbformulär
Telefon: 114 14, be om att få prata med Polisens Kontaktcenter (PKC) om kalla fall i polisregion Nord.

Källa: Polisen.se och Svt

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.