SVERIGE Den 9 mars lämnade Region Gävleborg en anmälan till IVO enligt .

Två patienter som är från Hälsingland besökte mammografin i Gävle den 9 mars på eftermiddagen. De båda gjorde en vävnadsprovtagning, biopsi, detta på grund av att de hade förändringar i bröstet.

Proverna har i misstag förväxlas under arbetets gång och som följd fick en av kvinnorna fått en felaktig operation, hon fick sitt bröst bortopererat som var frisk. Den andra kvinnan fick sin operation av bröstet försenat.

Chefläkaren Björn Relefors berättar att de beklagar det inträffande och att en förväxling inom vården är en allvarlig händelse. De har identifierat riskområden där åtgärder redan har genomförts för att detta inte ska hända igen.

(Källa: Region Gävleborg)

Författare

Website | + posts