Rysslands krig i Ukraina sätter relationen mellan Kina och Ryssland på prov. Men båda länderna har flera skäl till att hålla ihop.

Utifrån en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI publicerade nyligen forskning.se resultatet ur Kinas perspektiv och förklarat att det finns sex punkter som sticker ut som anledningar till relationen mellan de båda länderna.

Både konflikt och vänskap har präglat länderna genom tiderna och i modern historia ingick  de en formel allians efter att Folkrepubliken upprättades 1949.

Senare utbröt ett krig mellan Kina och Ryssland angående gränserna mellan länderna och på 1980-talet normaliserades relationen, sedan dess har den kyliga stämningen mellan länderna sakta förbättrats. Idag ser länderna varandra som sina viktigaste internationella partners.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har Christopher Weidacher Hsiung, säkerhetspolitisk analytiker konstaterat att Kina har sex grundläggande motiv till att behålla ett vänskapligt samarbete med Ryssland.

Analysen visar att Kinas motiv till att upprätthålla en vänskaplig relation med Ryssland är för att:

  • Upprätthålla en stabil och fredlig grannrelation
  • Få politiskt stöd och legitimitet för den egna regimen
  • Förbättra det militära samarbetet för att balansera mot USA
  • Upprätthålla stabilitet i Centralasien
  • Fördjupat samarbete vad gäller ekonomiskt och teknologiskt utbyte
  • Global styrning

Enligt Forskning.se menar Christopher Weidacher Hsiung att motiven speglar Kinas och Rysslands auktoritet där eliten är rädda att förlora makten. Det är orsaken till att de båda länderna stötar varandra diplomatiskt. De försöker ge varandra politisk legitimitet och då speciellt mot det ”demokratiska väst” eftersom de anser att väst undergräver styret i både Kina och Ryssland.

Samtidigt säger Christopher till forskning.se att så länge det finns en fredlig relation mellan länderna så behöver se inte bevaka den 4 200 kilometer långa gränsen mellan länderna, utan lägger fokus på USA och en modernisering.

Ländernas utmaning

I rapporten från FOI identifieras utmaningar för relationen, skriver forsning.se.

Tack vare relationens långa historia så råder det misstänksamhet mellan länderna och det finns konkurrerande regionala intressen och begränsningar i det ekonomiska utbytet. Samt så har länderna olika syn på den framtida globala ordningen.

Det råder risk att gamla motsättningar och regionala intressen krockar och det finns ett område i Centralasien där Ryssland länge varit den dominerande stormakten men som utmanas av Kina.

Med tiden har samtidigt Ryssland blivit mer ekonomiskt beroende av Kina. Olja och gas köper Kina från Ryssland och Ryssland köper färdiga produkter från Kina, bland annat elektronik.

Kriget i Ukraina kastar skuggor över relationen

När Ryssland beslutat att starta krig i Ukraina tvingades Kina till att balansera mellan strategiskt partnerskap och samtidigt inte riskera att försämra relationen till USA och Europa som Kina är beroende av både ekonomiskt och teknologiskt.

I artikeln från forskning.se fortsätter Christopher Weidacher Hsiung.

”– Jag tror att kineserna är förvånade över hur illa det går för Ryssland i kriget, för om det var något de såg upp till i Ryssland var det den militära förmågan, säger Christopher Weidacher Hsiung.

– Nederlagen kan tänkas bekymra dem också eftersom Kina har gott om ryska vapen, har militärer som har tränats i Ryssland och har inspirerats av ryskt militärt strategiskt tänkande. Jag tror att även västs enighet har gjort stort intryck på Kina”.

Relationen mellan Kina och Ryssland kommer förmodligen ta en ny riktning beroende på hur kriget utvecklar sig. Christopher tror att Kina samtidigt är oroliga över hur inrikespolitiken i Ryssland kommer att se ut efter kriget.

Skisser i rapporten visar framtida scenarier för ländernas relation genom att diskutera tre olika roler som Ryssland kan komma att spela för Kina:

  • Formellt allierad
  • Konkurrent
  • Strategisk supporter

Enligt rapporten är strategisk supporter den mest troliga rollen. Den beskriver även hur Ryssland kommer vara mer beroende av Kina.

”– Rysslands isolering och försvagning på grund av kriget kommer troligtvis att öka. Kina kommer därmed att diktera alltmer av relationens innehåll. Och så länge Kinas elit betraktar USA som det mest pressande ideologiska och geopolitiska hotet kommer Ryssland spela en viktig roll för Kina, fortsätter Christopher Weidacher Hsiung.

Rapport:

China’s perspective on Russia. Assessing how Beijing views and values its relationship with Moscow now and later, Christopher Weidacher Hsiung, FOI.

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.