Men trots det finns det en mörk sida av migrationen som kallas för det svenska skuggsamhället. Detta skuggsamhälle är en värld där migranter som inte har papper att visa upp för myndigheterna lever och arbetar i Sverige utan några rättigheter eller skydd. De papperslösa migranterna lever ofta i en ständig rädsla för att upptäckas av myndigheterna och riskera att bli utvisade från landet. Därför undviker de ofta kontakt med myndigheterna och andra institutioner som kan fråga efter deras identitet. Detta gör att de blir mer sårbara för utnyttjande och diskriminering.

En stor del av de papperslösa migranters arbete utförs inom service- och byggbranscherna.

De arbetar långa timmar utan några som helst garantier för sin säkerhet eller ersättning. De flesta arbetar svart, vilket innebär att de inte betalar skatt och att arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter eller försäkringar. Detta gör att de lever under svåra ekonomiska förhållanden och har inget socialt skyddsnät. Många som arbetar inom service- och byggbranscherna får inte tillgång till hälso- och sjukvård eller andra grundläggande sociala rättigheter som de flesta svenskar tar för givna. De lever i en verklighet där de inte kan få tillgång till sjukhus eller skolor för sina barn, vilket gör deras liv mycket svårt.

Det svenska skuggsamhället är också en värld där människohandel och prostitution är vanligt förekommande. Många papperslösa migranter som kommer till Sverige faller offer för människohandlare och exploateras sexuellt eller som arbetskraft. Dessa människor är särskilt sårbara eftersom de saknar skydd och möjligheter att söka hjälp från myndigheterna.

Viktigt att påpeka

Att De papperslösa migranterna inte är några kriminella eller olagliga invandrare. De är människor som har sökt sig till Sverige av olika anledningar och som vill leva och arbeta här. Men på grund av bristande regelverk och möjligheter att få uppehållstillstånd blir de tvingade att leva i skuggsamhället utan rättigheter eller skydd.

Vill du läsa mer om detta Läs då denna artikel och studie av Sherzod Eraliev Forskare vid Lunds universitet som driver ett projekt för att studera levnadsvillkoren för de tusentals uzbekiska migranter som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd.

Läs hans artikel om dem här…

 

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall