KIM FÖRKLARAR I Säter finns Sveriges kanske mest kända mentalsjukhus – sedan länge övergivet. Men varför stormar det så mycket kring denna byggnad? Och varför är den övergiven? Och vad var det egentligen som hände inuti?

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.