Barns sportande har länge varit en viktig del av deras fysiska, sociala och emotionella utveckling. Genom sporten får de möjlighet att lära sig viktiga livsfärdigheter som samarbete, beslutsfattande och självförtroende. Tyvärr har dock många barns idrottande, blivit allt mer tävlingsinriktat de senaste åren.

Enligt barn och ungdomsforskaren Magnus Kilger (1) har ungas idrottande ändrat karaktär.

Det finns flera faktorer som jag ser bidrar till denna utveckling. För det första har föräldrars syn förändrats. Många ser idrottsprestationer som en väg till framtida framgång . Detta kan leda till överdriven fokusering på resultat och prestationer, och en ökad benägenhet att se andra barn som konkurrenter.

För det andra anser jag att idrottsorganisationer och tränare blivit allt mer inriktade, på tävlingar och prestationer. Jag tror det leder till en ökad press på barnen. Även en känsla av att idrott handlar mer om att vinna, än om att ha kul och utvecklas.

 

Negativa konsekvenser

Tävlingsinriktat idrottande kan ha negativa konsekvenser för barns hälsa.

För det första ser jag att kan det leda till överbelastningsskador och stressrelaterade sjukdomar. För det andra kan det minska deras motivation och intresse för idrott, och i värsta fall leda till att de slutar helt.

För att motverka den ökande tävlingsinriktningen inom barns idrottande är det enligt mig och andra viktigt att vi fokuserar på att skapa en hälsosam och positiv miljö. Detta kan innebära att vi prioriterar träning och utveckling framför tävlingar och prestationer, och att vi betonar vikten av att ha kul och trivas tillsammans.

Vi kan också arbeta för att involvera barnen mer i beslutsfattandet kring idrotten, och ge dem möjlighet att påverka hur det bedrivs. Detta kan öka deras engagemang och motivation, och bidra till att skapa en mer inkluderande och hälsosam idrottsmiljö för alla barn.

Sammanfattningsvis anser jag barns idrottande blivit för tävlingsinriktat, vilket kan ha negativa konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande. Genom att fokusera på att skapa en hälsosam och positiv idrottsmiljö, och att involvera barnen mer i beslutsfattandet, kan vi arbeta för att motverka denna utveckling och ge alla barn möjlighet att utvecklas och ha kul genom idrott. Enligt flera forskare är detta ett måste.

(1) Läs mer från forskaren Magnus Kilner om detta i hans egna forsknings artikel

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall