SVERIGE Många tonåringar har blivit utsatta för våld i en kärleksrelation. För att få stopp på det har den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt startats.

Svartsjuka, eller sotis som en del säger, har många unga och äldre problem med och i vissa fall kan det vara så svårt att man behöver hjälp.

För när svartsjukan tar över och yttrar sig i kontroll och våld handlar det ofta om brottsliga handlingar. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till tonåringar och unga vuxna, och genomförs under våren för sjätte året i rad.

För det finns ganska färska siffror på att inte minst ungdomar kan drabbas hårt av just svartsjuka.

I en studie från Stockholms universitet 2021 svarade nästan 60 procent av de tillfrågade 15–19-åringarna ja på frågan om de är eller har varit utsatta för våld i en kärleksrelation. Både flickor och pojkar drabbas. En könsskillnad som noteras i studien är att flickor rapporterar en högre andel upprepad utsatthet för våld, medan pojkar oftare uppgav att de varit utsatta vid enstaka tillfällen.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Tips
https://www.svartsjukaarinteromantiskt.se/sv/

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.