En ny studie från Universitetet i Georgia har påvisat att det finns en koppling mellan datorspelsberoende, sociala medier och känslor.

Studien, visar på att ungdomar som lider av datorspelsberoende också ofta lider av psykiska problem som ångest och depression.

Forskarna undersökte också hur ungdomarnas användning av sociala medier påverkade deras dataspelberoende. De fann att ungdomar som använde sociala medier ofta och hade många vänner online var mer benägna att lida av dataspelberoende. Detta kan bero på att sociala medier ger ungdomarna en känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket kan göra det svårt att sluta spela.

Studien visar också på en association mellanmycket användande av datorspelande och sociala medier som en slags flykt från verkligheten. Och känslomässiga problem. Men detta kan paradoxalt nog öka känslomässiga problem i längden.

Forskarna hoppas att det ska leda till en ny öppning för dilemmat med spelbeorende och sociala medier och känslor.

Författare

+ posts

Skribent på Stockholmsnytt.se
catrine.hansson@xmedia.se