När blir det okej ur ett miljöperspektiv att börja flyga igen?

Fortfarande in i mitten av 2020-talet är det många som flyger. Både traditionella affärsresenärer och charterturister med flera. Men när blir det egentligen grönt att flyga miljövänligt på riktigt?

Om cirka 25- 30 år blir det okej att flyga miljövänligt igen. Det menar forskare somutvecklar biobränsle för svensk luftfart. Det finns fortfarande mycket kvar att lösa innan flyget är fritt från fossilt flygfotogen.

Det första planet att flyga miljövänligt var sommaren 2021, men då en kortare sträcka inom Sveriges gränser.

Men det forskas mycket på hur man skall gå tillväga för att få fram alternativa biobränslen till flyget. Bland annat har man testat frityrolja samt fett från slaktavfall.

Vilket som idag fungerar bäst i en jetmotor är oklart.

Det behövs tid och utvärderingar och experiment för att komma fram till nya rön och slutsatser. − Vad händer med bränsleåtgång, serviceintervaller och hur håller flygmotorerna på sikt? Problemet är långt ifrån löst, berättar Elna Heimdal Nilsson, lektor i förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskolan.

En turbinmotor är väldigt komplicerad, hur man ska få till en stabil och säker förbränning med hållbart bränsle är ännu inte klart. Bränslet måste brinna på rätt sätt.

Det forskarna fokuserar på nu är skogsrester – hur kvistar och trädtoppar och annat som blir kvar efter en avverkning bäst omvandlas till flygbränsle. När det är klart, ska ”skogsbränslet” testas i flygmotorer som försvarsmakten lånat ut till labbet på Flyghögskolan i Ljungbyhed.

Forskningen är en del av CESTAP, ”den första svenska studien som tar ett helhetsgrepp om framtida flygbränslen,” enligt projektledaren Christer Fureby. Ett jätteprojekt som finansieras med 120 miljoner i fem år, och kanske fem år till, av Energimyndigheten, akademin och industrin. Hur framtiden ser ut återstår att se,men det forskas för fullt på området i Sverige.

 

Källa: Forskning.se

Det blir dyrare att flyga – | forskning.se

Författare

+ posts

Skribent på Stockholmsnytt.se
catrine.hansson@xmedia.se