Legionella förekommer i Stockholms bad och spa-anläggningar

Legionella är vanligare än man tror i Stockholms dusch och badvatten.

Stockholms universitet har testat vattnet i en omfattande undersökning om Legionella-bakterien. Stockholms universitet testade vattnet i 76 bad och spaanläggningar i 17 av Stockholms kommuner. Hälften av anläggningarna visade positiva resultat för Legionella-bakterien och flest fynd av den, det gjorde man i duscharna.

Enligt provstudien så gjordes flest fynd i duscharna med 80% av legionellabakterien som hittades där.

Det är en uppåtgående trend att fler och fler insjuknar i Legionella, men inte från just badanläggningar. Totalt insjuknade 55 personer i Stockholms län,i Legionella. Totalt i landet var det 207 fall under år 2022, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Detta är Legionella:

  • Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag
  • Bakterier kan finnas i distributionsnäten för vatten och i varmvattenberedare, vattensystem, luftkonditionering och kyltorn
  • Bakterierna förökar sig främst i temperaturintervallet 20–45 °C, men studier har visat att de kan överleva i temperaturer över 70°C i amöbor
  • Sprids genom inandning av vattenaerosoler, små mikroskopiska vattendroppar även kallad vattendimma
  • Sjukdomen är anmälningspliktig

Källa: SVT

Legionella vanligt i duschen på Stockholms badanläggningar | SVT Nyheter

Författare

+ posts

Skribent på Stockholmsnytt.se
catrine.hansson@xmedia.se