Mopedbilen blir ett allt vanligare inslag i trafiken längs svenska vägar.

Mopedbilen är ju ett praktiskt transportmedel men inte så trafiksäkert eller miljövänligt med stora mängder utsläpp. Trots detta finns det över 17000 mopedbilar registrerade i Sverige!

Många ungdomar ser mopedbilen som ett praktiskt och lite tufft sätt att ta sig fram och kunna skjutsa sina kompisar. De känner också att de tack vare mopedbilen får en större frihet.

Mopedbilen och säkerheten

Men Riksförbundet M Sverige vill nu att mopedbilarna förbjuds helt, bland annat eftersom var fjärde mopedbil är inblandad i en olycka. De släpper dessutom ut lika mycket partiklar som över 160 personbilar.

-Dessa fordon är en fara för både förarna och miljön, men fortsätter att öka i antal. Mopedbilarna bör fasas ut och förbjudas, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Mopedbilen klassas som en moped klass 1. Den känns igen på den obligatoriska röda triangeln baktill. Den får precis som mopeden, framföras av personer som fyllt 15 år och har AM körkort, eller någon av de övriga körkorten som A1, B och BE.
Mopedbilarna saknar små bilars grundsäkerhet. De har svagare kaross, sämre säkerhetsbälte och saknar eller har sämre version av krockkudde och stötdämpande zoner. Maxvikten på en mopedbil är bara 350 kg. För att hålla den låga vikten byggs de med en glasfiberarmerad plastkonstruktion. Det är trots detta relativt få som dör i olyckor med mopedbilar, men antalet skadade ökar och  har fördubblats de senaste fyra åren enligt en rapport från Trafikverket.

Den är i stort sett i samma storlek och ser ut som en mindre småbil, men är konstruerad som en moped på fyra hjul, alltså inte alls samma säkerhet som en bil. Det finns inget krav på kontrollbesiktning av en mopedbil och fordonsägaren behöver inte betala någon fordonsskatt. Den ska dock vara registrerad samt ha en trafikförsäkring.

I och med att mopedbilen blir allt vanligare och kör på samma vägar som vanliga personbilar, utom på motorvägarna, innebär de även en risk för trafiksäkerheten. De tar ungefär samma plats som en liten personbil men får bara köra i 45 km/tim. Följden blir att andra trafikanter  gör farliga omkörningar. Risken finns också att andra bilister inte uppmärksammar att det är en mopedbil trots att den har en LGF-skylt, utan misstar den för en vanlig bil med irritation som följd. Enligt lagen ska den som kör mopedbilen hålla undan och släppa fram övrig trafik, men det är inte alla som gör det eller har möjlighet att göra det.

Miljöeffekten

Mopedbilen är också en riktig miljöbov! Mopedbilar saknar nämligen avgasrening och vissa har partikelutsläpp som är 164 gånger större än vad som är tillåtet för personbilar med dieselmotor! Manövrering i stan kräver en del ansträngning i vissa av mopedbilarna eftersom styrningen både har låg utväxling och saknar servo-verkan. Både känsla och precision lämnar en del i övrigt att önska hos de flesta mopedbilar.

Vinterväglag för en mopedbil

Vintertid är det också viktigt att tänka på att mopedbilen behöver utrustas med grovmönstrade däck för vinterbruk. Mönsterdjupet på slitbanans huvudspår ska vara minst 3 mm. Greppet på sämre däck ger efter lättare, vilket kan leda till att man kör omkull. Viktigt är förstås att anpassa hastigheten efter situationen för att inte bli överraskad av den hala vägytan. Något man som mopedbilsförare också behöver tänka på är att spårbredden inte är densamma som på en vanlig bil. Mopedbilen kan alltså inte köra i samma hjulspår som den övriga trafiken.

Körkort för mopedbil

Körkortskraven för en mopedbil är mycket lägre än för en vanlig bil och förarna har oftast ingen eller mycket liten erfarenhet av olika trafiksituationer.
För att få köra mopedbil måste man vara minst 15 år och ha AM-körkort för moped klass 1 eller körkort med behörigheterna A1, B, BE osv. Utbildningen består av en praktisk del och en teoridel. För att få göra den praktiska delen måste man vara minst 14 år och 9 månader samt ha ett körkortstillstånd. Mopedutbildningen ska ske hos en behörig utbildare och är minst 12 timmar lång. Den består av minst 4 timmars praktisk träning. Men det kan bli mer än 12 timmar totalt beroende på hur eleven klarar de praktiska och teoretiska momenten. När utbildaren bedömer att eleven uppnått kursplanens mål och rapporterar att eleven gått utbildningen, kan kunskapsprovet bokas hos trafikverket. Utbildningen för AM-körkort gäller i 5 år.
För detta körkort kan man inte övningsköra privat utan enbart hos den behöriga utbildaren. Men det kan vara bra om en förälder sen kan åka med några gånger tills deras barn fått körvana.

Författare

+ posts