INNEHÅLLER REKLAM Det är vanligt med olyckor i hemmet. Oftast så beror olyckor i hemmet på att en person, snubblar, ramlar eller faller omkull. Dessa olyckor utgör 44% av alla olyckor som sker i hemmet. I närliggande områden till hemmet, är det vanligt att tex. halkolyckor eller fallolyckor sker på balkongen eller innergården. Särskilt under vintertid i fråga.

Det är också vanligt med olyckor som sker i badrum och våtutrymmen. Även här är de vanligaste orsakerna att någon faller, snubblar eller halkar omkull. Särskilt vanligt är fallolyckor bland äldre personer. Det kan bland annat bero på försämrad koordination och minne, mediciner mm. Halkskydd och bra skor kan minska risken för att falla omkull. Utomhus är det bra med riktiga gåstavar, bra och stadiga skor gärna med dubbar vintertid.

 

Olyckor kopplade till brand

Vi orsakar själva ungefär hälften av alla eldsvådor som uppstår.  Ungefär en tredjedel av dem orsakas av vårdslöshet.

Eldsvådor i hemmet beror på en felaktig användning av eldstäder och elektrisk utrustning, vårdslös användning av öppen eld och levande ljus samt även av rökning.

Över 90 % av alla dödsfall till följd av eldsvåda inträffar i bostadshus. Alkohol är ofta en bidragande orsak. Kom ihåg att du inte har mycket tid på dig att reagera när det börjar brinna, bara 2–3 minuter, så det gäller att agera snabbt!
Bästa sättet att förhindra eldsvådor i hemmet är att förebygga dem.

  Goda råd

  • Kontrollera regelbundet att brandvarnare och andra larm fungerar. Till exempel bör du byta batterier så fort du kommer till stugan efter vintern.
  • Lär dig själv och din familj vilka säkra utrymningsvägar som finns om det börjar brinna och skaffa primärsläckningsutrustning. Placera dem på en synlig och lättillgänglig plats.
  • Den bästa och säkraste lösningen är att skaffa seriekopplade brandvarnare som också är uppkopplade till en larmcentral.
  • Lämna inte brinnande ljus och öppen eld utan uppsikt.
  • Använd elektrisk utrustning och framför allt spisen med eftertanke.
  • Undvik att röka inomhus och när du är berusad.

Vill du ha ett bra erbjudande för att förhindra olyckor, då kan du klicka dig vidare på länken här nedan!

 

 

Författare

+ posts

Skribent på Stockholmsnytt.se
catrine.hansson@xmedia.se