Betlehems stjärna skulle kunna varit planeter för omkring 2000 år sedan.

Enligt Bibeln föddes den historiska /bibliska Jesus kring år 0 i Betlehem. Enligt forskarnas teorier skulle Jesus kunna ha fötts under ett ovanligt himlafenomen omkring år 0. Enligt Matteus-evangeliet så såg de tre vise männen en ny stjärna på himlen som skall ha lett dem till stallet i Betlehem under juletid för omkring 2000 år sedan.

Inom astronomin ifråga, så är det möjligt att räkna bakåt och påvisa om hur himlavalvet sett ut vid olika historiska tidpunkter. Många är det som använt sig av det för att se om något kan ge upphov till berättelsen om julstjärnan.

– Vi vet ju inte om det verkligen finns en sådan här koppling, det får vi vara noga med att komma ihåg. Men det är roligt att gå tillbaka och titta på vad det skulle kunna vara, säger Marie Rådbo som är astronom vid Göteborgs universitet.

Vad kan Betlehems stjärna ha varit? En planet, komet eller supernova?

Man kan säga att stjärnornas positioner på himlen är väldigt statiska. Men det finns tre olika scenarier som kan ge upphov till ovanliga fenomen. Dessa är följande: Planeternas rörelser, exploderande stjärnor som skapar uppflammande supernovor samt kometer på besök i vår galax utkant.

Marie Rådbo utesluter dock att kometer och supernovor skulle ha något att göra med julstjärnan över Betlehem.

  • – Kometer för olycka med sig. Folk var rädda för dem och trodde att någon skulle dö eller att katastrofer var på väg att ske. Därför är det inte så troligt att man skulle bli ledd till Jesus i stallet med hjälp av en komet.
  • – Supernovor är inte heller så troliga eftersom kineserna kartlade dem och vi kan i dag se rester från supernovor precis där de kinesiska dokumenten pekar ut dem. Vid tidpunkten runt år noll finns inga säkra noteringar om supernovor, säger Marie Rådbo.

Det som återstår då, är planeterna. Konjunktioner kallas det när planeterna radar upp sig bredvid varandra. Från jorden ser det då ut som att ljuset kommer från en mycket stark stjärna. Detta var fallet med Saturnus och Jupiter år 7 före Kristus. Året därpå, år 6 före Kristus, radade Saturnus, Mars samt Jupiter upp sig på nästan samma ställe, vilket i sig är mycket ovanligt! Och skulle kunna förknippas med Jesus födelse.

 

 

 

 

Författare

+ posts

Skribent på Stockholmsnytt.se
catrine.hansson@xmedia.se