SOLNA Skolnämnden i Solna beslutade den 15 december att återigen öppna mellanstadiet på Skytteholmsskolan.

Det betyder att skolan som idag är en skola med åk F-3 blir en F-6-skola. Detta ska ske stegvis genom att årskurs 4 startar höstterminen 2023 sedan växer skolan med en årskurs i taget.

Skolans mellanstadium kommer alltså vara fullt utbyggt höstterminen 2025 skriver Solna stad på sin hemsida.

Läs mer på Solna stads hemsida

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.