TRAFIK Lördagen 10 december kommer det bli en stor trafikpåvärkan i Stockholm. Anledningen är Nobelfestligheterna och flera andra arrangemang. Framkomligheten kommer vara begränsad i de centrala delarna av staden.

Framkomligheten inne i de centala delarna av Stockholm begränsas kraftigt på grund av Nobelfestligheterna och flertalet andra allmänna sammankomster och även andra arrangemang som äger rum den 10 december. Framkomligheten kommer vara starkt begränsad under hela dagen.

Norrmaln och Kungsholmen kommer vara särskillt begränsade men avstängningar och köbildning kommer gälla större delarna av innerstaden.

En stor polisinsats kommer att finnas på platserna och arbetar med arrangemangen för att de ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.

Polisen uppmanar alla att i möjligaste mån undvika bil inne i staden och rekomenderar tunnelbana framför bussar eftersom även bussarna drabbas av avstängningarna.

Källa polisen

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.