STOCKHOLM Synen av en polishäst utan ryttare på Skeppsbron strax före klockan 15:00 förvånade nog många. 

Men det varade inte länge. Allmänhet såg idag lite innan klockan 15:00 en polishäst som sprang på Skeppsbron i riktning mot slottet.

Det var en polisryttare som hade fallit av sin häst. Polisen klarade sig utan skador skriver polisen på sin hemsida. Polishästen Colorado kunde fångas in efter bara några minuter.

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.