DAGSNYTT.SE Det är lördag kväll. Sabina ligger i badet, Plötsligt hör hon skrik och dunsar ifrån hennes grannes lägenhet. Hon vet med sig sedan tidigare att pappan i familjen har ett hett temperament, det är inte första gången hon ringer polisen.

Polisen anländer till lägenheten där det varit högljutt. En yngre kvinna, runt 35 år öppnar osäkert dörren. Bredvid henne står en liten flicka. En man runt 40 år kommer och lägger armen runt kvinnan.

– Min fru skulle bara gå ut i köket och ta ett glas vatten, säger han. Men hon snubblade över dammsugaren som stod framme och ramlade och slog huvudet i dörrposten och tuppade av en stund. Det är ingen fara med henne, säger han och ler.

Lägenheten är städad och kvinnan har inga märkbara skador. Polisen lämnar platsen med visst tvivel.

Det osynliga våldet finns omkring oss hela tiden. I nära relationer främst i hemmen. En människa kan utsättas för grovt våld utan att det ger direkta synliga skador eller några som helst uppenbara tecken på våld, menar Anna Jinghede Sundwall, kriminaltekniker i polisområde Örebro och doktorand för våldsforskning.

En person kan också utsättas för lindrigt våld och blöda ned en hel bostad. Det finns alltså inget givet samband mellan graden av våld och tecken på våld och strid.

Hjälp och stöd

Är du eller någon du känner utsatt för våld i hemmet? Misstänker du att någon far illa? Kontakta polisen på 11414. Vid pågående brott ringer du 112. Riskerar du att göra någon närstående illa? Det finns hjälp få för att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här finns information om hjälp och stöd; för dig som blir utsatt, för dig som utsätter (eller riskerar att utsätta) och för närstående till både våldsutsatt och våldsutövare: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-och-hjalp/

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.