LÄNET. Redan igår kom snökaoset och lamslog trafiken på många håll i länet.

Tidigare idag publicerade polisen på sin hemsida den varning som SMHI gått ut med.

SMHI har gett en såkallad orange vädervarning från idag söndag till och med imorgonkväll måndag 21 november 20:00.

Det är bra att hålla sig informerad om väderläget då det varnas om stora mängder snö i länet vilket försvårar sikten och kommer stora mängder snö på kort tid.

Vädersituationen kan bli mycket besvärlig äen om det råder stora skillnader på olika håll i Stockholmslän. Detta kan ge stora problem i vägtrafik och kollektivtrafiken.

  • Ett råd från polis, räddningstjänst och SMHI är att inte ge sig ut på vägarna om det inte är nödvändigt och följa parkeringsreglerna för att underlätta för plognig.
  • Ett tips är att arbeta hemifrån (måndag) om det är möjligt.
  • Det är stor risk för inställda avgångar och förseningar i all kollektivtrafik.

Det är bra att vara berädd på eventuella elavbrott i områden med luftburna elledningar. Vilket även kan påverka mobilnäten och telekommunikationer.

 

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.