Rapport: Sverige alltmer ekonomiskt ojämlikt – allt fler har inte mat för dagen

Rapport: Sverige alltmer ekonomiskt ojämlikt – allt fler har inte mat för dagen

2022-11-15 0 av Mattias

En rapport från Oxfam och Stadsmissionen som publicerades förra månaden visar att matfattigdomen ökar i Sverige och ekonomi blir alltmer orättvis. ”Sverige är inte det välfärdsland som det utmålar sig för att vara”, skriver Equal Stockholm i ett pressmeddelande.

Sverige föll tio platser i rankningen av världens ekonomiska ojämlikhet. Dessutom visade Stadsmissionens ”Fattigdomsrapport 2022” att de hjälper allt fler individer som inte kan köpa mat. Sverige rankas nu på 20:e plats i världen och sämst i Norden. En dramatisk nedgång sedan 2017 då Sverige toppade listan.

Oxfam rangordnar länder på tre områden: välfärd, skatter och arbetstagares rättigheter. 

Sverige ligger på 11:e plats när det gäller välfärd, 103:e plats när det gäller skatter och sjätte plats när det gäller arbetstagares rättigheter, som alla mäts av Oxfam. Välfärden bedöms i termer av utbildning, hälsovård och social trygghet (inklusive pensioner), medan skatterna mäts med hjälp av indikatorer som inkomstskatt, bolagsskatt, mervärdesskatt och skatteflykt.

Sveriges skattepolitik ökar klyftorna när samhällen mår bra av att vara jämlika

Stadsmissionens Fattigdomsrapport 2022: Sverige har ”riktiga fattiga”

Sverige mäter inte den absoluta fattigdomen utan den relativa fattigdomen. Förutom att ge mat till personer som inte kan försörja sig själva och sin familj, ger Stadsmission stöd till dem som har stora behov. Sverige tar dock inte hänsyn till absolut fattigdom. Eftersom Sverige endast tar hänsyn till relativ fattigdom fångas inte de som befinner sig i allvarlig fara upp,

Stadsmissionen: Att vi behöver ge så mycket matbidrag i en välfärdsstat är uppseendeväckande

En av Stadsmissionens verksamheter är att tillhandahålla livsmedelshjälp. Utvecklingen beror delvis på att nya målgrupper som barnfamiljer och pensionärer har kommit till Stadsmissionen för att få livsmedelshjälp.

”Det handlar inte om att prioritera bort onödiga saker utan att tvingas prioritera bland grundläggande och nödvändiga behov. Framför allt är det vuxna som ser till att barnen får vad de behöver och som inte äter sig mätta själva […] Matutdelning möter enbart de akuta behoven och är att se som en lindrande insats. Mat som förmedlas via civilsamhället är ingen hållbar och långsiktig strategi för att minska matfattigdom.

Denna uppfattning bekräftades indirekt av regeringen i en rapport till FN 2017 om Agenda 2030 som skrev att vi saknar absolut fattigdom i Sverige. I en annan uppföljningsrapport som skrevs så sent som 2021 står det; ”Sverige har ett socialt grundskydd för alla”.

Stadsmissionen

62 % av Stadsmissionens resurser går till personer med långvarigt socialbidrag, 10 % av klienterna är ensamstående. Livslångt ekonomiskt stöd undergräver ekonomin. Människor som får socialbidrag men som avvisar det eller nekas det kallas ”de ohjälpsamma”. Stadsmissionen efterlyser ett antal förändringar i politiken från den nya regeringens sida. Det är osannolikt att den nya regeringen kommer att följa dem. Moderaterna, ett konservativt parti, har tidigare styrt i Sverige och har resulterat i bakslag för sjuka och arbetslösa.

Camilla Jakobsson * Arvikamagasinet

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.