Jordbruk och andra finansiella mänskliga aktiviteter som drivs från investerare och andra finansiella verksamheter driver vår planet mot ruinens brant.Stora finnansiella aktörer med verksamhet i viktiga resurser för planeten som Amazonas ökar riskerna ytterligare. Det visar tydligt ytterligare en klimatrapport.Jorden drivs farligt nära de så kallade tippningspunkt.***
INFORMATION
Tippningspunkter
En tippningspunkt är en kritisk och oåterkallelig brytpunkt. Inom klimatvetenskapen innebär detta en förändring i klimatsystemet som är så stor att jämvikten ändras tvärt. Även om orsaken till förändringen försvinner är det för sent att återgå till det ursprungliga tillståndet. En tippningspunkt kan vara att en havsström ändrar riktning eller att permafrosten tinar så mycket att växthusgaser frigörs. Forskare har hittills identifierat  upp till 15 olika tippningspunkter.
Källa: Wikimedia
***

De driver jorden farligt dessa tippningspunkter som bland annat Amazonas regnskog, stora inlandsisar, korralrev och delar av golfströmmen och de negativa koncekvenserna går inte riktigt att förutse. Det visar klimatrapporten som togs fram inför klimatmötet Stockholms+50 i början av juni i år.

– Grunden för finansiell stabilitet är en stabil planet. Ändå fokuserar banker och finansinstitut nästan uteslutande på klimatrelaterade risker för företags balansräkningar, inte på risker för planetens ekologiska system. Nu behöver dessa finansjättar vakna upp, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
Citat från Stockholms universitet

Människans påverkan på miljön

I rapporten konstateras att mänskliga aktiviteter har förändrat:

  • Minst 70 procent av planetens landyta
  • Cirka 85 procent av våtmarkerna
  • Över 66 procent av haven.

Och människan dominerar allt mer:

  • Över 36 procent av jordens däggdjursbiomassa består av människor
  • Vår boskap utgör 60 procent av däggdjuren
  • Mindre än fyra procent är nu vilda djur

– Det måste gå att omdirigera kapital och förändra ekonomins spelregler för att öka planetens resiliens (motståndskraft) och minska risken för att passera farliga tippningspunkter, säger David Collste. Citat ur samma artikel.

Fåtal finansaktörer med stort inflytande

Rapporten lyfter särskilt fram det tunga ansvar som vilar på ”sovande finansjättar”. Uttrycket står för ett fåtal stora finansaktörer som har mycket stort inflytande över ekonomiska verksamheter i till exempel Amazonas regnskog och andra så kallade ”tipping elements”, områden med avgörande betydelse för global klimatstabilitet.

Enligt nuvarande trender skulle till exempel de största institutionella investerarna Blackrock, State Street och Vanguard, kunna ha en sammanlagd röstandel på över 34 procent till 2028 och över 40 procent till 2038 i de företag som ingår i aktieindexet  Standard & Poor’s 500. Här ingår  500 stora börsnoterade aktiebolag i USA.

– Dessa investerare kommer att ha ett oproportionerligt stort ansvar för den framtida stabiliteten på vår planet och i våra samhällen, men hittills har ytterst få så kallade hållbara investeringar tagit itu med grundorsakerna till våra hållbarhetsproblem, säger Victor Galaz.

Rapporten uppmanar nu regeringar och finansinstitutioner att mer kraftfullt avveckla subventioner och investeringar till verksamheter som driver planetens viktiga ekologiska system mot tippningspunkter.

Rapport:

Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet – Stockholm +50 report (financetransformation.earth )

Författare

Chefredaktör at X-media group | mattias.wahlin@gmail.com | Website | + posts

Framtidstroende Motalabo som flyttade till Stockholm vid millennieskiftet. Sedan dess arbetat som pedagog och på sidan av alltid på något sätt sysslat med redaktionellt arbete.